Disclaimer

Disclaimer
De informatie op deze internetsite wordt door Mannenzaak.nl met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen.


De internetsite van Mannenzaak.nl bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere internetsites die niet door Mannenzaak.nl worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Mannenzaak.nl.

Mannenzaak.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze internetsite en op de lay out en vormgeving van deze internetsite rusten bij Mannenzaak.nl en/of haar licentiegevers. De informatie op de internetsite is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze internetsite voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mannenzaak.nl niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze internetsite is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Mannenzaak.nl slecht verdraagt met de naam en reputatie van Mannenzaak.nl, haar diensten, producten of de inhoud van deze internetsite.